Continual Service Improvement


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:Antal dagar: 3

Pris: 17950 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2 475kr (ex moms)

 
ITIL® Lifecycle Continual Service Improvement är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Lifecycle modules. Lifecycle-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på livscykelnivå.

Lifecycle-kursen Continual Service Improvememt (CSI) syftar till att lära ut kunskap om förbättringsfasen i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett CSI-perspektiv.

BiTA:s Lifecycle-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Kursen fokuserar på den delen av livscykeln som heter Continual Service Improvement. Utbildningen är tre dagar lång och varvar teori med olika övningar. 

Antal deltagare 

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd
Tre dagar
 
Språk
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska
 
Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

• Introduktion till CSI
• Principer för CSI
• CSI-processen
• Metoder och tekniker för CSI
• Teknikrelaterade aktiviteter inom CSI
• Organisation och tekniker för CSI
• Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för CSI, kritiska framgångsfaktorer och risker
 
Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till CSI
• Mål och syfte med CSI
• Omfattningen av CSI
• Tillvägagångssätt för CSI
• Potentiell nytta för verksamheten, fördelar och kostnader
• Illustrera gränssnitten till övriga faser i livscykeln

Principer för CSI
• Nyckelelement inom CSI
• Viktiga principer som bidrar till effektiv CSI

CSI-processen
• Förståelse av 7-step improvement process
• Rapportering och formulering av regler och rutiner för rapportering
• Användandet av mätningar och rapporter
• Konceptet ROI (Return on Investment) för CSI
• Verksamhetsfrågor för CSI
• Kopplingen mellan CSI och Service Level Management

Metoder och tekniker för CSI
• Diskussion kring bedömningar
• Benchmarking
• Balance Scorecard och SWOT-analyser
• Förståelse av Deming Cycle
• Illustrera kopplingen mellan CSI och övriga processer

Organisation för CSI
• Roller och ansvar inom CSI
• Organisatoriska strukturer

Tekniker för CSI
• Tekniker och verktyg som stödjer CSI-processen och de olika aktiviteterna

Införa CSI
• Analysera utgångspunkten
• Betydelsen av Governance
• Analysera effekten av organisatorisk förändring
• Skapandet av en strategi och plan för kommunikation

Kritiska framgångsfaktorer och risker
• Utmaningar för CIS
• Kritiska framgångsfaktorer för CSI
• Uppskatta eller förutse nytta och risker med nya eller förändrade tjänster
• Externa faktorer som påverkar tillvägagångssättet för CSI