Skriv ut

En intensiv dag om prioritering av ärenden, organisation av servicedesk, relationen mellan olika processer och beroenden mellan processer ser ut. Du kommer efter kursen att bättre kunna fånga kundernas behov och leverera lösningar med kvalitet.

Pris för ITIL4 för servicedesk (är även lämplig som internutbildning hos kund, begär offert om önskemål finns)

Öppen kurs: 6900 SEK exkl. moms (kursdatum saknas i nuläget)

Du lär dig


Varför ska du gå kursen?

Behöver du som arbetar i en Servicedesk kunskap om ITIL? Hur kan kunskaperna effektivisera en supportorganisation? Med kunskaperna från kursen kan du bättre förstå och prioritera ärenden samt förbättra organisationen av servicedesk. Genom bättre kunskaper om beroenden och gränsytor mellan olika processer, kan du lättare prioritera arbetsuppgifter och kommunicera nödvändig information till dina kolleger för att snabbare lösa supportärenden.


Vem ska gå på kursen?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med support i en servicedesk. Du som har stor nytta av kursen kan vara supportmedarbetare, tekniker eller arbeta med drift eller applikationsansvarig. Om kursen genomförs intern hos er rekommenderar vi att alla som är involverade i processerna deltar för att få en förståelse för sin egen roll i leveransen.


Hur genomförs kursen

Kursen bygger på föreläsningar och lärarledda grupparbeten.


Kursens längd

Kursen genomförs under en dag och kursmaterial ingår.


Schemalagd och företagsintern kurs

ITIL för Servicedesk finns som öppen kurs hos Support Services Institute. Kursen kan också genomföras som företagsintern kurs och därmed anpassas.


Kursprogram

Vad innebär det att vara en IT-tjänsteleverantör?


Vilken nytta har Servicedesken av ITIL?


Kategorisering av inkommande ärenden för rätt prioritering


Servicedesk roll som Single point of contact – SPOC