Kursansvarig Dalarna och Norrland
Adress:
Per Dahlqvist.