Skriv ut

Priser: 3 dagar 


Vem ska gå kursen

Support Center Manager kursen riktar sig till dig som är en erfaren chef med ansvar för den dagliga ledningen av av Supporten. Kursen förutsätter att du har tidigare erfarenhet av operativ ledning inom support. Du som har mest nytta av utbildningen är chef för service center, kontakt center, kundsupport, IT-supportchef eller chef för en helpdesk. För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och klara certifieringsprovet krävs minst sex månaders ledning av Support.


Vad krävs för att kunna leda ett support center?

Kursen ger dig kunskaper som krävs för att planera och leda arbetet i ett Support Center. Kursen fokuserar på strategier för effektiva processer, personalledning, uppföljning av resultat och effektiv marknadsföring av nyttan med tjänsterna som levereras av ett support center. Efter kursen har du en stabil grund att stå på som chef i ett support center.


Certifierad Support Center Manager

Du som har genomfört vår utbildning för Support Center Manager har möjligheten att bli certifierade Support Center Managers. Support Services Institute erbjuder certifiering enligt HDIs internationella standard. Pris för certifiering: 1 900 kr + moms per provtillfälle


Kurs på engelska

Undervisningen sker med engelsktalande lärare. Utbildningsmaterial och certifieringsprov är på engelska.


Kurslängd

Kursens längd är tre dagar.


Värdefullt erfarenhetsutbyte

Erfarenhetsutbytet mellan kursdeltagare är alltid mycket uppskattat på våra kurser. Det ger dig möjlighet att få de problem du möter i ditt arbete belysta ur flera synvinklar.

Anmäl dig redan idag för att försäkra dig om en plats på kursen.

 

Du lär dig:


Kursprogram - Support Center Manager - 3 dagar


Unit 1: Support Center Overview


Unit 2: Business Planning & Strategy


Unit 3: Technologies and Service Delivery Methods


Unit 4: ITIL and IT Service Management


Unit 5: Support Center Processes


Unit 6: Staffing and Recruitment


Unit 7: Training and Retention


Unit 8: Support Center Leadership


Unit 9: Maximizing Effectiveness


Unit 10: Quality Assurance


Unit 11: Marketing the Support Center

 HDI certifiering för Support Center Manager HDI

Den som gått vår utbildning Support Center Manager har möjligheten att bli certifierad. Vi erbjuder certifiering enligt HDIs internationella standard. Certifieringsprovet kan genomföras direkt i anslutning till kursen eller vid ett för er passande tillfälle. Provet genomförs i era lokaler vi ett tillfälle ni själva väljer. Vi föreslår att certifiering sker för samtliga deltagare på kursen vid ett tillfälle. Krav på erfarenhet som deltagare: för att bli certifierad support center manager krävs det att deltagaren har genomgått kursen. För att klara certifieringskraven är det lämpligt med erfarenhet av supportarbete och gärna arbetat i en personalledande befattning.


Om HDI

 
HDI är världens största medlemsorganisation för dig som arbetar med IT-service och support. Organisationens fokus ligger på kompetensutveckling hos medarbetare, vilket sker genom att utveckla certifieringar och utbildningar baserade på internationellt erkända standarder. Målet är att alltid erbjuda relevant och aktuell kompetensutveckling. Support Services Institute utbildar och certifierar i Sverige Support Services Institute - SSI är exklusiv partner till HDI i Sverige och erbjuder utbildning och certifiering av supportpersonal. Utbildningarna och certifieringsproven som leder till certifiering för Support Center Manager genomförs i SSIs regi.


Bakgrund till certifiering för Support Center Manager - SCM

Kompetenskraven för varje HDI-certifiering har tagits fram och godkänts av HDI International Individual Certification Committee. Kommitténs arbete syftar till att identifiera och dokumentera utbildningsbehovet samt att vara ledande när det gäller att tillhandahålla certifieringar inom support center.