Certifierande kurser

 Special kurser inom IT/support

Effektiv kundkommunikation

 Ledarskap och organisationsutveckling

 Online kurser

 Acknowledgement

ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited

  

RAMAVTAL

Genom samarbetet med BiTA Service Management kan SSI leverera utbildningar inom ramavtal. 

Via Kammarkollegiet som formell underleverantör:

 • Programvaror och tjänster 2014: Grundläggande IT (via Cybercom)
 • Managementkonsulttjänster 2014 
 • IT-utbildning
 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter (via eWork)

Övriga:

 • Region Östergötland
 • Landstinget i Uppsala Län
 • Region Jönköping
 • Sollentuna kommun
 • Bolagsverket
 • Riksgälden
 • Inera (via partner)
 • Statens Tjänstepensionsverk (SPV)