Certifierad Incident Management Specialist


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:Priser för Certifierad Incident Management Specialist 2 dagar

 • Kursavgift 17 500 SEK (exkl moms)
 • Certifieringsavgift 2200 SEK (exkl moms)

Kurslängd
Två dagar kl 09.00-17.00
Certifiering (frivillig) sker mot slutet av dag 2.

Kursen Certifierad Incident Management Specialist vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Incident Management. Den ger dig en djupare förståelse för principerna, och praktisk erfarenhet av att använda den allra senaste informationen av praxis (best practice) inom Incident Management, samspelet med övriga processer, hur processen kan införas och styras i en organisation, samt ger dig kunskap och verktyg för att tillämpa den i ditt dagliga arbete.

Kursen har också till syfte att ge tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certifierad Incident Management Specialist.

Under utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar och diskussioner med syfte att ge kunskap om hur man praktiskt tillämpar och arbetar i processen Incident Management.

När du gått igenom kursen Certifierad Incident Management Specialist har du förutsättningar att:

 • Förstå samspelet mellan Incident Management och andra practices och processer
 • Förstå incidenthantering utifrån ITIL’s fyra dimensioner
 • Mäta och följa upp incidenthanteringens syfte och mål
 • Vidta och driva förbättringsaktiviteter för att uppnå incidenthanteringens syfte och mål

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med Incident Management.

Kursen riktar sig till:

 • Individer som behöver uppdaterade information och praktiska kunskaper om bäst praxis inom Incident Management och hur det kan bidra till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder
 • Service desk-ansvariga eller processägare som skall utveckla processen och utöva styrning och uppföljning av den
 • Övriga med ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management som behöver specialkunskaper i detta område
 • Individer som vill utveckla sig själva, och ev. certifiera sig, i sin yrkesroll

Förkunskapskrav
För att gå kursen krävs inga formella förkunskapskrav. Däremot tillhandahålls material i utbildningsportalen innan kursstart som starkt rekommenderas att man går igenom. Materialet täcker det som i kursbeskrivningen är markerat som Förkunskap.

Certifiering
Certifieringen görs dag 2 på em. Certifieringen görs på svenska.

Målsättning

 • Efter genomgången utbildning kan deltagaren förvänta sig att ha kunskaper och förståelse för följande:
 • Syfte och mål med Incident Management
 • Incident Management och dess plats i IT Service Management enligt ITIL® 4
 • Hur man kan införa processen i en organisation
 • Hur man kan mäta processen, utöva styrning och uppföljning, samt förbättra den

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:

 • IT Service Management och några av dess practices
 • Samspelet inom Service Value Chain och värdeströmmer
 • Incident Management i detalj
 • Styrning, mätning och förbättring

Språk
Kursen ges på svenska, kursmaterialet är på svenska men använder engelska ITIL-termer. Certifieringen görs på svenska.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital.

Kursinnehåll:
Certifierad Incident Management Specialist

Kursen omfattar bland annat följande ämnen:

 • ITIL® 4 Foundation (Förkunskap)

Vi går igenom de grundläggande begreppen som är nya i ITIL® 4. Dessa kommer att repeteras men vi kommer inte att gå in på detaljer.
Bland begreppen finns
 - De fyra dimensionerna
 - Ledningssystemets (Service Value System) delar
 - Aktiviteter i värdekedjan (Service Value Chain activities)
- Värdeströmmar
- Vägledande principer

Eftersom uppbyggnad och dokumentation rörande processer – eller practices som de nu heter – skiljer sig från tidigare versioner går vi igenom strukturen.

 • Incident management
  Vi går övergripande igenom Incident management med syfte och omfattning samt definitioner av olika begrepp.

 • Incident management och värdeströmmar
  Vi går igenom flera möjliga typer av incidenter och kartlägga aktiviteterna som ingår i värdeströmmerna som leder till återskapandet av funktion

 • Incident management och organisation
  Vad bör man tänka på rörande organisation för att bäst hantera incidenter. Vilka roller behövs och vilken kompetens krävs?

 • Incident management och teknologi
  Vilka verktyg behövs för att effektivt hantera incidenter?

 • Incident management och leverantörer
  Vilka krav bör ställas på leverantörer och hur ska vi tillsammans fungera i värdekedjor?

 • Förberedelse för certifiering

Vi kommer att arbeta med olika övningar i samband med teoripassen

 

 


Kursen genomförs i samarbete med BiTA Service Management.