ITIL® 4 Fundamentals - Distans (4 halvdagar)


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:Den här kursen riktar sig till dig som har svårt att delta på en klassrumsbaserad kurs i våra kurslokaler, eller kanske inte heller har möjlighet att avvara hela arbetsdagar för kompetensutveckling. Alla deltagare deltar i på distans från den plats som passar en själv bäst och som har internetuppkoppling. En kursdag är 3 timmar och kursen sträcker sig över 4 dagar (kl 9-12 varje dag).

Du lär dig grunderna till ITIL® 4 och IT Service Management. ITIL® är ett ramverk för tjänstehantering som blivit en global de facto-standard. I och med den uppdaterade versionen ITIL®4, som lanserades i februari 2019, har ITIL® vidareutvecklat tjänstehanteringen ytterligare. För att möta dagens behov lyfter ITIL fram betydelsen av snabba, effektiva värdeflöden och verklig affärsnytta genom att utgå från värdeflödesanalys. ITIL® 4 integrerar även koncept från andra modeller och ramverk såsom exempelvis Lean, Agile och DevOps.

På kursen går vi igenom ramverket ITIL® och vad som är nytt i ITIL® 4 jämfört med ITIL® v3. Vi belyser och diskuterar skillnader mellan de två versionerna och hur vidareutveckling har skett för att möta dagens behov.

Kursen innehåller alla de områden som en ITIL4 Foundation-certifiering kan omfatta och är du intresserad av att certifiera dig kan du boka en certifiering separat. Även certifieringen kan genomföras på distans.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som behöver kunskap och förståelse inom IT Service Management men inte har möjlighet att delta på en kurs i våra utbildningslokaler, eller inte kan använda hela arbetsdagar för kompetensutveckling.

Ditt behov kan komma utifrån att du arbetar på IT-sidan och på något sätt är involverad i utveckling, produktion, leverans eller support av IT-tjänster.

Ditt behov kan även komma utgå från att är mottagare av och utnyttjar IT-tjänster, och/eller att du köper och ställer krav på IT-tjänster, t ex i roller som linjechef eller förvaltningsledare på verksamhetssidan.

Förkunskapskrav
Inga

Certifiering
Efter genomgången kurs kan du certifiera dig för en ITIL4 Foundation-certifiering på distans. Med en s.k. voucher bestämmer du själv datum/tid när du känner dig redo att skriva. Certifieringen kostar 2.300 kr.

Certifieringen består av 40 flervalsfrågor varav 65% måste besvaras rätt för att du ska få godkänt. Tiden är 60 minuter, men om ditt modersmål inte är engelska får du ytterligare 15 minuter dvs totalt 75 minuter.

Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

 • Begrepp och terminologi, perspektiv och principer som används inom service management och ITIL® 4
 • Service management som en praxis och vad det innebär att nyttja respektive leverera tjänster
 • Hur de principer som beskrivs i ITIL® 4 kan hjälpa en organisation att använda och anpassa sin tjänstehantering för att maximera verksamhetsnyttan av IT-tjänster
 • Hur man identifierar värdeflöden i sin tjänsteleverans
 • Hur ITIL® 4 integrerar och samexisterar med andra modeller och ramverk för att få ut störst värde av använda tillgängliga resurser
 • Hur kontinuerlig förbättring kan och bör involvera hela organisationen

Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterialet, alla bilder som visas, liksom certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

Kurslängd
4 halvdagar (kl 09.00-12.00)
Kursen är fördelad på 4 halvdagar

Kursmaterial
Digitalt kursmaterial ingår.

Pris
8 950 kr (ex moms)

Innehåll

 • Introduction to Service Management and ITIL 4
 • Services Concepts
 • Relations and Stakeholders
 • The Four Dimensions
 • Guiding Principles
 • The Service Value System
 • The Service Value Chain concepts and activities
 • Assignment
 • Overview of the 34 management practices
  • General management practices (4 out of 14)
  • Service management practices (10 out of 17)
  • Technical management practices (1 out of 3)
 • Summary
 • Information regarding preparation for certification

De practices som tas upp på kursen motsvarar de som krävs för ITIL4 Foundation-certifieringen